Żywa Architektura 2022

Zadanie publiczne „Żywa architektura” dotyczyło zorganizowania wspólnego sadzenia roślin dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Duninów oraz Radzanowo. Dzięki projektowi mogliśmy zaszczepić w uczestnikach postawy proekologiczne.

Do największych zalet naszego projektu możemy zaliczyć z pewnością zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu ucząc się przy okazji jak dbać o przyrodę, stworzenie miejsc przy budynkach użyteczności publicznej na odpoczynek i wytchnienie.

Zadanie publiczne pn. „Żywa architektura” dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja z wydarzenia poniżej:

Żywa Architektura 2022, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Zadanie publiczne pn. "Żywa architektura" dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

#mazowszedlaorganizacjipozarządowych
#programywsparcia
#mazowszepomaga
#mazowszesercepolski
#solidarnośćmazowiecka