Zajęcia proobronne z Ambitnymi w Działaniu!

„Zajęcia proobronne z Ambitnymi w Działaniu!” to zadanie publiczne, które zostało współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt został zrealizowany od maja 2022 do listopada 2022 roku.

Głównym celem projektu było umożliwienie nabycia przydatnych w służbie wojskowej umiejętności, upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa wśród mieszkańców regionu płockiego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Projekt składał się zasadniczo z trzech działań, które były wzajemnie ze sobą powiązane i współzależne:
• Szkolenie na instruktorów pierwszej pomocy (IPP) dla 6 osób,
• Szkolenie i zawody zręcznościowe z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i średnich,
• Dostosowanie strony internetowej organizacji do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

W ramach pierwszego działania przeprowadziliśmy szkolenie na instruktora pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 6 osób. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali tytuł instruktora pierwszej pomocy. Kurs IPP miał na celu odpowiednie przygotowanie przyszłych instruktorów pierwszej pomocy do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy.

Kwalifikowana pierwsza pomoc swoim zakresem obejmuje najbardziej istotne elementy, które są przydatne w codziennych sytuacjach. Instruktorzy pierwszej pomocy zostali wyposażeni w profesjonalne apteczki pierwszej pomocy oraz zaangażowani w prowadzenie szkoleń w szkołach.

W ramach projektu przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu regionu płockiego.

Łącznie było to 40 godzin szkoleń realizowanych w 4 lokalizacjach. W szkoleniach udział wzięło ponad 220 uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy nauczyli się ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. Dodatkowo nauczyli się również wykonywania opatrunków ran, usztywniania złamań itp.

Szkolenia zostały prowadzone przez Trenera instruktorów pierwszej pomocy oraz 6 osób przeszklonych w projekcie (wolontariusze z przeszkoleniem na Instruktora Pierwszej Pomocy).

Nasi przedstawiciele zostali zaproszeni do lokalnego radia, żeby opowiedzieć o projekcie –> Obejrzyj materiał wideo.

Fotorelację z zajęć na IPP oraz cyklu szkoleń przedstawiono na poniżej:

zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, urzywanie fantoma zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, urzywanie fantoma przez dzieci i młodzierz zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, zdjęcie grupowe zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, fantom, młodzierz zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, pozycja boczna ustalona zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, urzywanie koca, ratownik zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, nagrody dla zwycięzców zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, urzywanie fantoma, dziewczynka zajęcia proobronne, pierwsza pomoc, plakat