Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza…

Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza poprzez nabycie wiedzy i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia.

W ramach konkursu „Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego” nasze Stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne pt. „Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza poprzez nabycie wiedzy i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia.”

Głównym celem projektu było przygotowanie uczestników do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym, rozbudzenie zainteresowania podstawową wiedzą medyczną.

Projekt był skierowany do różnych grup społecznych i wiekowych, w tym środowisk senioralnych, zrzeszonych w klubach, stowarzyszeniach i fundacjach, kołach gospodyń wiejskich oraz młodzieży szkół podstawowych.

Zadanie dofinansowane było przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Relacja zdjęciowa z wydarzenia:

Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 01 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 15 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 14 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 13 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 11 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 10 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 09 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 07 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 08 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 06 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 05 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 04 Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza..., Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 02