Wzrost bezp. zdrowotnego mieszk. pół. Mazowsza (edycja II)

Projekt pt. „Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza poprzez nabycie wiedzy i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia – edycja II”.

Głównym celem projektu było przygotowanie adresatów projektu do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym oraz rozbudzenie zainteresowania podstawową wiedzą medyczną.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego.