Wsparcie Policji

Nasze Stowarzyszenie z okazji Święta Policji doposażyło Poczet Sztandarowy Komenda Miejska Policji w Płocku.

To wszystko dzięki dobrej współpracy z Komendantem insp. Mariusz Kryszkowski 😀

Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Zarządu Karol Krajewski oraz Wiceprezes Zarządu Oliwia Cyrankowska.