Wracam – program wsparcia psychologicznego…

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, członków rodzin i osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnościami z terenu miasta Płocka oraz powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego do udziału w projekcie pn. „Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami 2022”.

Projekt jest finansowany ze środków z budżetu PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W ramach działań projektowych zapewniamy wsparcie psychologiczne ukierunkowane na niwelowanie negatywnych skutków epidemii SARS-CoV-2, w szczególności przeciwdziałanie kryzysom psychicznym wywołanym zdarzeniami losowymi związanymi z epidemią koronawirusa.

FORMULARZ DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM:

👉 Formularz zgłoszeniowy 2022 – PFRON

Dyżury telefonicznej pomocy psychologicznej:

👉 Tel. pomoc psychologiczna AMBITNI 2022