Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami

Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” uprzejmie zaprasza osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, członków rodzin i osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnościami z terenu miasta Płocka, powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego do udziału w projekcie pn. „Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest finansowany ze środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach działań projektowych zapewniamy wsparcie psychologiczne ukierunkowane na niwelowanie negatywnych skutków epidemii SARS-CoV-2, w szczególności przeciwdziałanie kryzysom psychicznym wywołanym zdarzeniami losowymi związanymi z epidemią koronawirusa.

Dla osób chętnych zapewniamy wsparcie indywidualne, grupowe oraz możliwość skorzystania z telefonicznej pomocy psychologicznej.

W miarę potrzeb umożliwiamy prowadzenie zajęć w formie on-line.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: biuro.ambitni@gmail.com.
Udział w działaniach projektowych realizowanych w ramach ww. projektu jest  bezpłatny.
Liczba miejsc w projekcie ograniczona.
Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 737 314 697.