Wracam! 2022

Szczegółowa nazwa projektu: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami 2022.

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2021 roku w kierunku pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom z ich otoczenia w zakresie zaburzeń  psychicznych i kryzysów psychicznych będących negatywnym skutkiem epidemii SARS-Covd-2.

W ramach działań projektowych zapewniamy wsparcie psychologiczne ukierunkowane na niwelowanie negatywnych skutków epidemii SARS-CoV-2, w szczególności przeciwdziałanie kryzysom psychicznym wywołanym zdarzeniami losowymi związanymi z epidemią koronawirusa.

Projekt kierowany jest dla mieszkańców miasta Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Projekt jest finansowany ze środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Fotorelacja z zajęć, które prowadziliśmy w ramach projektu.

Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzące Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, prowadząca Wiesia z uczestnikami
Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, sałatka Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe z dietetykiem Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia z dietetykiem Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, uczestnicyAmbitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, grupa uczestnikówAmbitni w Działaniu, Projekt: Wracam! 2022 Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, zajęciaAmbitni w Działaniu, Wracam 2022,