Projekt „Wracam!” 2021

„WRACAM! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami.” został realizowany dzięki finansowaniu ze środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakładał wsparcie psychologiczne wśród osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia narażonych na występowanie kryzysów psychicznych będących skutkami epidemii pandemi spowodowanej COVID-19.

Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu z państwowych funduszy celowych. Środki pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jako organizatorzy chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom realizowanego przez nas projektu.

Dziękujemy również Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za dofinansowanie zadania.

– – –
Do zobaczenia w przyszłych edycjach!
Kadra projektu

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z fotorelacją, którą przedstawiamy poniżej:

Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie PFRON Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, uczestnicy Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, grupa Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, dyplomy Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, uczestniczki Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, spotkanie 2 Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, spotkanie 3 Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, spotkanie 4

Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami.
Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami.