Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień

Projekt powstał w celu realizacji międzypokoleniowego programu przeciwdziałania uzależnieniom osób starszych na terenie gmin Nowy Duninów i Radzanowo.

W ramach niniejszego projektu objęliśmy działaniami grupę seniorów oraz dzieci/młodzieży.

Działania prowadzone w ramach projektu miały charakter cyklicznych spotkań dotyczących promocji zdrowego stylu życia osób starszych oraz ukierunkowanie w tym obszarze dzieci i młodzieży poprzez integrację międzypokoleniową.

Dla odbiorców projektu realizowane były cykliczne, międzypokoleniowe warsztaty kulinarne prowadzone przy współpracy z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich.

Całość projektu podsumowały prelekcje na temat profilaktyki uzależnień, w tym przede wszystkim uzależnień od alkoholu i dotyczących zdrowego stylu życia.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja z warsztatów i prelekcji – Gmina Nowy Duninów

Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 1, artykuł Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 2 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 13 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 12 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 11 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 10 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 9Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto przeniesione Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 8 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 7 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 6 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 5 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 4 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, foto 3

 

Fotorelacja z warsztatów kulinarnych i prelekcji – gmina Radzanowo

Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 1 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 11 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 12 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 10 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 9 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 8 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 7  Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 5 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 4 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 3 Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Radzanowo, foto 2