Wakacje 2022 w Płocku na wesoło

UWAGA: Zamykamy nabór na półkolonie.

Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczne zainteresowanie i przesłanie licznych zgłoszeń.

Czekamy jeszcze tylko na 5 zgłoszeń dla dzieci z Ukrainy wieku 5-12 lat do wyczerpania miejsc lub 10 lipca br.

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że i w tym roku organizujemy półkolonie dla Państwa pociech.

Półkolonie zorganizowane są dla 45-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 5 – 12 lat zamieszkujących na terenie m. Płocka tak, aby czas wakacji spędzonych w mieście był dla nich bezpieczny, aktywny i atrakcyjny.

Będą trzy 5-dniowe turnusy: od poniedziałku do piątku.

I turnus: 18-22 lipiec 2022 r.

II turnus: 25-29 lipiec 2022 r.

III turnus: 1-5 sierpień 2022 r

W każdym turnusie weźmie udział jedna 15-osobowa grupa, której będą zapewnione:

  • opieka wychowawców przez 8 godzin dziennie – od 800 do 1600
  • II śniadanie i ciepły posiłek (obiad) oraz deser – uwzględniający specyficzne potrzeby dietetyczne dzieci,
  • zajęcia dostosowane do specyfiki grupy wiekowej, pozwalające na rozwijanie sprawności fizycznej, pasji i zainteresowań, poprawę kondycji psychicznej i odbudowanie pozytywnych relacji społecznych w grupach rówieśniczych.

Półkolonie zostaną zorganizowane na terenie Klubu Osiedlowego MSM “Chemik”, mieszczącego się przy ul. Czwartaków 4. Lokalizacja ta umożliwia prowadzenie zajęć w budynku oraz na świeżym powietrzu – na terenie ogrodzonym, zapewniającym bezpieczeństwo uczestników.

Tematem przewodnim wszystkich turnusów będzie szeroko rozumiane zdrowie i kreatywność.

Naszym celem jest aktywizacja fizyczna młodych ludzi po długim okresie nauki zdalnej, oderwanie ich od wirtualnego świata komputerów i smartphone’ów i stworzenie płaszczyzny, na której będą mogli odbudować więzi rówieśnicze w realnym świecie, jak również pobudzenie w nich kreatywności poprzez różnego rodzaju zajęcia manualne.

Projekt pt. „Wakacje z Ambitnymi” jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka.

 

WAŻNE INFORMACJE I CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZGŁOSIĆ SWOJE DZIECKO (SWOJEGO WYCHOWANKA) NA PÓŁKOLONIĘ:

1) REKRUTACJA do projektu odbędzie się w dniach od 01.07.2022r. od godziny 00:00 do wyczerpania miejsc, ale nie później niż do 10.07.2022r.. Proces rekrutacji będzie prowadzony za pośrednictwem poczty elektronicznej Stowarzyszenia. Komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników półkolonii na podstawie nadsyłanych kompletnych kart rekrutacyjnych i spełnieniu odpowiednich wymagań.

2) OPŁATA za uczestnika za jeden turnus półkolonii wynosi 50 PLN i należy ją dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia po zakwalifikowaniu się uczestnika.

3) ZGŁOSZENIE wychowanka/dziecka na półkolonię

KROK 1:
Przed zgłoszeniem wychowanka/dziecka należy dokładnie przeczytać Regulamin półkolonii Wakacje z Ambitnymi

KROK 2:
Następnie należy wypełnić Kartę Rekrutacyjną na półkolonie Wakacje z Ambitnymi (wydrukować, podpisać osobiście, zeskanować do formatu pdf, podpisać elektronicznie przez Podpis Zaufany)

KROK 3:
Przesyłać podpisaną elektronicznie Kartę Rekrutacyjną na adres e-mail: biuro.ambitni@gmail.com

UWAGA:
Karta rekrutacyjna musi byś podpisana elektronicznie przez Profil Zaufany. Inaczej dostarczone dokumenty nie będą rozpatrywane.

Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się telefonicznie jedynie z opiekunami/rodzicami dzieci, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji i zostaną uczestnikami półkolonii.

 

Dokumenty do porania:

  1. Karta rekrutacyjna – w języku polskim
  2. Regulamin półkolonii Wakacje z Ambitnymi – w języku polskim

Polub naszego facebooka, żeby być na bieżąco z informacjami odnośnie półkolonii „Wakacje z Ambitnymi” oraz naszymi nowymi projektami.