Szkolenia dla ambitnych młodych ludzi

Badania w zakresie kompetencji interpersonalnych studentów płockich uczelni wyższych, które przeprowadziliśmy w 2015 roku, potwierdziły występowanie luki kompetencyjnej oraz potrzebę wspierania młodych ludzi z naszego regionu właśnie w tym zakresie.

Dlatego właśnie od 2015 roku realizujemy szkolenia mające na celu zwiększanie kompetencji interpersonalnych studentów, absolwentów i innych ambitnych młodych ludzi z naszego regionu. Zadanie to osiągamy poprzez wzajemną integrację, wymianę doświadczeń oraz praktyczną naukę z poszanowaniem różnorodności np. podczas przyswajania zasad sztuki wystąpień publicznych. Wyjazdy szkoleniowe wzbogacane są również elementami skutecznego zarządzania projektami, krzewieniem idei współpracy poprzez kontynuowanie dobrych praktyk oraz wyjaśnieniu niedocenianej roli działalności charytatywnej.

Do tej pory w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 50 osób. Szkolenia organizowaliśmy zarówno lokalnie w Płocku, jak i wyjazdowo w Zakopanem czy Toruniu. Beneficjentami naszych szkoleń są przede wszystkim sympatycy naszego Stowarzyszenia oraz Samorządy Studenckie i ich przyjaciele, którzy po zakończeniu szkolenia dostają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabyte kompetencje. Prowadziliśmy już szkolenia dla członków oraz przyjaciół Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Parlamentu Studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, mając na celu realne potrzeby jego uczestników, a przekazywaną wiedzę utrwalamy poprzez case study (analizy poszczególnych przypadków) oraz warsztaty ćwiczeniowe. Ważne są dla nas zarówno merytoryczne podstawy przekazywanej wiedzy, jak również atrakcyjna i zrozumiała forma przekazu oraz bardzo dobra atmosfera panująca na zajęciach. Ponadto, zazwyczaj uczestnicy naszych szkoleń otrzymują od nas materiały, które pozwalają im utrwalić zdobytą wiedzę i szlifować swój warsztat długo po zakończeniu szkolenia.

Ostatnio zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe w Toruniu dla kilkunastu członków Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Tematem szkolenia było „Zarządzanie projektami w SSPW i Sztuka wystąpień publicznych”. Szkolenie przebiegło w niezwykle przyjaznej atmosferze, a uczestnicy wykazywali się niezwykłą aktywnością. Uczestnicy zgłębili tajniki sztuki wystąpień publicznych i pokonywania swoich lęków w tej dziedzinie. Omówiono kluczowe projekty SSPW w najbliższym czasie oraz dobre praktyki niezbędne przy ich realizacji. Powstały także grupy robocze i nowe pomysły, które mają być realizowane już po szkoleniu. Nie zabrakło również zwiedzania miasta i wieczoru integracyjnego.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na fanpageu i galerii wydarzenia.