Świadomy niepełnosprawny

W projekcie „Świadomy niepełnosprawny” wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych.

Projekt miał na celu przeprowadzenie 12 godzin szkoleń dla osób niepełnosprawnych, które pomogą im zwiększyć świadomość w obszarze funkcjonowania w społeczeństwie.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in. działalność w podmiotach ekonomi społecznej, świadome korzystanie z usług instytucji publicznych (w tym opieki zdrowotnej) czy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Najmłodszy uczestnik projektu miał 14 lat, a najstarszy 92 lata. Średnia wieku wszystkich uczestników wynosiła około 67 lat. Cel projektu i jego pozytywne zmiany społeczne zostały osiągnięte. Uczestnicy byli zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w projekcie.

Zadanie sfinansowane ze środków Miasta Płock.