„Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

W listopadzie oraz grudniu 2021 odbyły się 4 szkolenia dotyczące projektu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych” sfinansowanego ze środków miasta Płock.

W ramach szkolenia poruszana była tematyka:
– świadomego korzystania z usług instytucji publicznych,
– ekonomii społecznej,
– pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu samodzielności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej tych osób.

W ramach projektu przeprowadzamy cykl szkoleń/warsztatów dla osób niepełnosprawnych na tematy związane ze świadomym funkcjonowaniem w życiu codziennym, w tym z korzystaniem z instytucji publicznych oraz e- administracji, czy też podejmowaniem aktywności społecznej również na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków miasta Płock.

Relacja zdjęciowa z wydarzenia została przedstawiona poniżej:

Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021 Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021 - plakat Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021, pierwsza pomoc - szkolenie Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021 - uczestnicy Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021, pierwsz pomoc Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021, Karol Krajewski, Karolina Turowska, Wiesława Rybicka-Bogusz Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021