Przeciwdziałanie COVID-19 na Mazowszu

Celem zadania było przeciwdziałanie COVID-19 na Mazowszu poprzez program pomocy mieszkańcom Mazowsza.

Program ten polegał na zakupie i dystrybucji bezpośredniej do mieszkańców Miasta Płocka środków ochrony osobistej.