Pobudzamy aktywność!

Projekt miał na celu podniesienie poziomu samodzielności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do wzmocnienia stopnia aktywności społecznej i zawodowej tych osób oraz poprawę ich ich kondycji fizycznej.

Zadanie publiczne pn. „Pobudzamy aktywność!” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja z wydarzenia: