Kierunek na Wisłę! – edycja II

„Kierunek na Wisłę! – edycja II” to projekt, który był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Podczas rejsów zostały przeprowadzone dwie prelekcje na temat:
– walorów turystycznych i przyrodniczych związanych z rzeką Wisłą na Mazowszu,
– tradycji i historii rzeki Wisły na Mazowszu.

Zadanie dofinansowane było ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja z wydarzenia poniżej.

Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 01 - plakat Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 14 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 13 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 12 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 11 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 10 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 09 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 08 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 07 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 06 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 05 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 04 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 03 Kierunek na Wisłę! - edycja II, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 02 - rejs