KAJAKIEM PO MAZOWSZU

Projekt KAJAKIEM PO MAZOWSZU polegał na zorganizowaniu warsztatów dzięki, którym uczestnicy zapoznali się z budową kajaka, pokazane zostały między innymi metody wiosłowania.

Następnie odbyła się część najprzyjemniejsza, czyli praktyczna. Uczestnicy korzystali z kajaków jedno i dwuosobowych, podczas spływu na miejscu dyżurował ratownik medyczny.

Uczestnicy płynęli łagodną trasą. Po zakończonym spływie czekał na uczestników ciepły posiłek.

Drugim niezwykle ważnym elementem naszego projektu było przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich uczestników zadania.

Zadanie dofinansowane było ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja z wydarzenia poniżej.

Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu