Bzykająca Pasieka

Projekt Bzykająca Pasieka odbył się 22.11.2019 roku.

Realizacja projektu umożliwiła młodzieży ze szkoły średniej miasta Płocka zapoznanie się z tematyką rolnictwa proekologicznego, roli pszczół w środowisku naturalnym oraz istocie zawodu pszczelarza.

Spotkanie poprowadził specjalista, który prowadzi Pasiekę Bartnik Mazowiecki oraz posiada wieloletni bagaż doświadczeń w tematyce pszczelarstwa.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Kilka zdjęć z wydarzenia przedstawiamy poniżej:
Bzykająca Pasieka 2019, Ambitni w Działaniu Bzykająca Pasieka 2019, Ambitni w Działaniu Bzykająca Pasieka 2019, Ambitni w Działaniu Bzykająca Pasieka 2019, Ambitni w Działaniu Bzykająca Pasieka 2019, Ambitni w Działaniu