Ambitny Senior

Projekt Ambitny Senior miał na celu podniesienie poziomu samodzielności społecznej 30 osób w wieku 60+ poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych.

W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla osób starszych na tematy związane ze świadomym funkcjonowaniem w życiu codziennym, w tym z korzystaniem z instytucji publicznych oraz e-urzędów, podejmowaniem aktywności w mediach społecznościowych, aktywnym uczestnictwem w e-społeczności oraz budowanie kompetencji do samorealizacji na rzecz społeczności lokalnych.

Projekt został uzupełniony warsztatami wyjazdowymi do jednego z obiektów turystycznych na terenie Mazowsza, w tym wyjazd do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach.

Działania kierowane były do mieszkańców m. Płock i zrealizowano je w okresie od czerwca do listopada 2023r.

Zadanie sfinansowane ze środków Miasta Płock.

szkolenie, grupa ludzi, słuchacze, osoby 60+ szkolenie, prezentacja, grupa ludzi, słuchacze, osoby 60+ szkolenie, prezentacja, grupa starszych ludzi, słuchacze, osoby 60+