Ambitny Senior w Działaniu

W okresie od lipca do grudnia 2023 roku zrealizowaliśmy projekt pod nazwą Ambitny Senior w Działaniu 2023.

Projekt polegał na celu podniesienie poziomu samodzielności społecznej osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla osób niepełnosprawnych na tematy związane ze świadomym funkcjonowaniem w życiu codziennym, w tym z korzystaniem z instytucji publicznych oraz e-urzędów, czy też podejmowaniem aktywności społecznej.

Działania skierowane były do mieszkańców powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego (mieszkańcy województwa mazowieckiego).

Przeprowadziliśmy 9 spotkań 6-godzinnych, w których poruszaliśmy następujące tematy:

1) Świadome korzystanie z usług instytucji publicznych, w tym służby zdrowia (np. dialog w przypadku wezwania pogotowia ratunkowego, odpowiednie zastosowanie koperty życia), korzystanie z e- usług urzędowych (jak załatwić sprawę przez Internet), korzystanie z nowoczesnych udogodnień urzędowych związanych z aktywnością zawodową.

2) Formy aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, powoływanie podmiotów ekonomi społecznej, zasady ich funkcjonowania i źródła finansowania.

3) Warsztaty praktyczne dla osób niepełnosprawnych z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma oraz defibrylatora AED.

4) Warsztaty z zakresu psychodietetyki dla osób niepełnosprawnych – w tym jak się zdrowoodżywiać.

Spotkania odbyły się w formie wykładowo-warsztatowej.

Oprócz serii spotkań przeprowadziliśmy 50 godzin fizjoterapeutycznych zajęć usprawniających dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

 

Fotorelacja z wydarzenia:

osoby niepełnosprawne trzymające baner Mazowsze serce Polski, uczestnicy projektu Ambitny Senior w Działaniu 2023 zajęcia z psychodietetykiem, uczestnicy projektu Ambitny Senior w Działaniu 2023 pokaz pierwszej pomocy na fantomie, uczestnicy projektu Ambitny Senior w Działaniu 2023 szkolenie z pierwszej pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ratownicy, uczestnicy projektu Ambitny Senior w Działaniu 2023 osoby niepełnosprawne z banerem, uczestnicy projektu Ambitny Senior w Działaniu 2023