Ambitna Turystyka

W drugiej połowie 2023 roku zrealizowaliśmy zadanie publiczne pn. Ambitna Turystyka.

Projekt był skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego oraz gostynińskiego. W projekcie wzięło udział ponad 400 uczestników.

Projekt był alternatywą dla nudnych wycieczek szkolnych i aktywizował dzieci oraz młodzież do aktywnego uprawiania turystyki i ukazywał dorosłym atrakcyjne formy aktywnego wypoczynku na pięknym Mazowszu. Projekt połączył elementy turystyki kwalifikowanej, rekreacyjnej, sportu oraz tak ważnych w turystyce zajęć z udzielania pierwszej pomocy.

Podczas realizacji projektu przewidzieliśmy wiele atrakcji dla uczestników m.in. spływy kajakowe połączone ze szkoleniem o bezpiecznym korzystaniu z tej aktywności, szkolenia z pierwszej pomocy, rejsy statkiem po rzece Wiśle z prelekcjami historycznymi, zajęcia nordic walking w Gostynińsko-Wrocławskim Parku Krajobrazowym czy ogniska integracyjne.

Zadanie publiczne pn. „Ambitna Turystyka” dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja z wydarzeni znajduje się poniżej i na naszych social mediach.