Aktywnie na Mazowszu Płockim

W dniach 29, 30 listopada oraz 5, 6 grudnia 2022 roku zakończyliśmy realizację szkoleń projektu pn. „Aktywnie na Mazowszu Płockim”.

Projekt skierowany był dla organizacji pozarządowych z miasta Płocka oraz powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego. Spotkania dotyczyły podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji, a także poruszono tematykę motywacji do działania, połączone z warsztatami budującymi zasoby własne na podstawie dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskiej.

Zadanie publiczne pn. „Aktywnie na Mazowszu Płockim” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja: