Aktywna turystyka na Mazowszu!

Projekt miał na celu organizację imprezy turystycznej dla osób niepełnosprawnych z powiatów: płockiego, gostynińskiego i miasta Płocka.

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowaliśmy wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu połączoną z zajęciami warsztatowymi dotyczącymi tradycji ludowych i ogniskiem.

W wycieczce wzięło udział 20 osób niepełnosprawnych i 4 opiekunów (instruktorów warsztatowych).

Zadanie finansowane było ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja poniżej.

Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 1 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 13 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 12 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 11 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 10 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 9 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 8 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 7 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 6 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 5 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 4 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 3 Aktywna turystyka na Mazowszu!, Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, foto 2