Aktywna Turystyka na Mazowszu 2023

W ramach zadania odbyły się 3 wyjazdy turystyczno-integracyjne dla osób niepełnosprawnych:

  1. wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w tym 4 godziny warsztatów nt. tradycji ludowych dla 30 osób niepełnosprawnych, warsztaty rękodzieła, wikliniarstwa oraz ognisko integracyjne dla uczestników,
  2. wyjazd do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, w tym 4 godziny warsztatów dla 30 osób niepełnosprawnych – warsztaty tradycji ludowych, wyrobu świec, oraz ognisko integracyjne dla uczestników imprezy turystycznej,
  3. wyjazd do Opinogóry i Ciechanowa (Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), w tym 4 godziny warsztatów malarskich dla 30 osób niepełnosprawnych, warsztaty rękodzieła, wikliniarstwa oraz ognisko integracyjne dla uczestników imprezy turystycznej.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Kilka zdjęć z naszych wyjazdów:

grupa turystów na Mazowszu turyści przed budynkiem muzeum ludzie robiący świeczki, warsztaty z rękodzieła przewodnik pokazuje grupie obraz grupa turystów przed dworkiem