Koty, Psy i … My!

Zadanie Koty, Psy i … My! skierowane jest do Mieszkańców Mazowsza, w każdym wieku, z ukierunkowaniem na tereny wiejskie.

Zadanie publiczne pn. „Koty, psy i … my!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Poprzez nadpopulację i niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt oraz brak nadzoru i utrudnioną identyfikację zagubionego lub skradzionego zwierzęcia dochodzi do ich bezdomności. Kotki i suczki na przestrzeni całego swojego życia, mogą urodzić do kilkudziesięciu kociąt oraz szczeniąt. Prawdopodobnie część z nich zostanie uśpiona, zginie tragicznie, a jeszcze inne trafią do schroniska, w którym mogą już nie doczekać nowego domu. W celu ratowania życia, zapobiegania bezdomności oraz ogólnej poprawy dobrostanu zwierząt z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego zachęcamy Państwa do znakowania, czipowania oraz kastracji zwierząt. Miejscem realizacji zadania będą Miasto Płock oraz powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki.

Sterylizacja i kastracja zwierząt jest bardzo ważna w kwestii zdrowotnej domowych czworonogów. U kotek i suk pozwala ona zminimalizować ryzyko wystąpienia m.in. nowotworów gruczołu mlekowego czy też dróg rodnych. Dzięki kastracji suczki nie przechodzą ciąż urojonych i są chronione przed ropomaciczem, natomiast kotki unikają problematycznych rujek. Kastracja jest zabiegiem chirurgicznym, który lekarz weterynarii przeprowadza pod znieczuleniem ogólnym, czyli w pełnej narkozie. Kastracja, jak i sterylizacja mają na celu przeciwdziałanie rozmnażaniu się psów, w istocie polegają na czymś zupełnie innym.

Sterylizacja jest podwiązaniem nasieniowodów lub jajowodów. Eliminuje więc zdolność prokreacyjną, jednak nie zapobiega nowotworom narządów rodnych ani cieczkom u suk. Kastracja psów obydwu płci polega tymczasem na chirurgicznym usunięciu jąder lub jajników i macicy. To nieco bardziej inwazyjny zabieg, który, wykonywany przez doświadczonego lekarza weterynarii, jest jednak bardzo bezpieczny.

Dzięki tym zabiegom koty oraz psy nie są narażone na nowotwory jąder oraz prostaty. Po kastracji koty przestają uporczywie znaczyć teren, jak również zapuszczać się w dalekie, często ryzykowne wędrówki. Psy oraz koty lepiej radzą sobie z agresją, co z kolei pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się chorób, które mogłaby zostać przeniesione np. w efekcie walk kocurów. Niepodważalną zaletą zabiegów sterylizacji, jak również kastracji jest również możliwość kontroli nad rozmnażaniem się zwierząt i ograniczanie problemu bezdomności.

Czym jest czipowanie psów i kotów? To jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybką identyfikację właścicieli. Polega na niemal bezbolesnym wszczepieniu pod skórę psa lub kota elektronicznego mikroczipa z 15-cyfrowym, unikatowym numerem, a następnie wprowadzeniu danych o zaczipowanym zwierzęciu do Miejskiego Rejestru Psów i Kotów, prowadzonego w ramach Międzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal.

Co daje oznakowanie psa/kota? Niestety, domowe psy i koty z różnych przyczyn mogą nam uciec, zabłąkać się. Jeśli zwierzę posiada czip, daje to możliwość szybkiego i skutecznego zidentyfikowania właściciela. Rychły powrót zwierzęcia do właściciela zdecydowanie ogranicza niepotrzebny strach i stres obu stronom[1].

Kastracja jest zabiegiem chirurgicznym, który lekarz weterynarii przeprowadza pod znieczuleniem ogólnym, czyli w pełnej narkozie. Podobnie jak w przypadku kotów, pewne wątpliwości budzi kwestia nazewnictwa. Zabieg psów nazywany jest bowiem kastracją, a suk – sterylizacją. Tymczasem obydwie płcie mogą być poddane każdemu z tych zabiegów. Chociaż zarówno kastracja, jak i sterylizacja mają na celu przeciwdziałanie rozmnażaniu się psów, w istocie polegają na czymś zupełnie innym. Sterylizacja jest podwiązaniem nasieniowodów lub jajowodów. Eliminuje więc zdolność prokreacyjną, jednak nie zapobiega nowotworom narządów rodnych ani cieczkom u suk. Kastracja psów obydwu płci polega tymczasem na chirurgicznym usunięciu jąder lub jajników i macicy. To nieco bardziej inwazyjny zabieg, który, wykonywany przez doświadczonego lekarza weterynarii, jest jednak bardzo bezpieczny[2].

Kiedy najlepiej wykastrować psa? Wielu opiekunów psów zastanawia się, kiedy jest najlepszy moment na wykonanie zabiegu kastracji. W przeciwieństwie do kotów, u których coraz popularniejsza jest wczesna kastracja, w przypadku psów należy odczekać do osiągnięcia przez nie dojrzałości płciowej. Tyczy się to tak samo psów, jak i suczek. Kiedy psy osiągają dojrzałość płciową? W tym wypadku wiek to zdecydowanie nie wszystko. Wiele zależy również od wagi psa, jego wielkości, a nawet od rasy. Warto zwrócić uwagę na to, że psy większych ras dojrzewają dłużej. O dojrzałości płciowej zazwyczaj można mówić w okresie od siódmego do dwunastego miesiąca życia. Psy ras olbrzymich mogą jednak dojrzewać nawet około drugiego roku życia[3].

Czy kastracja starego psa w ogóle wchodzi w grę? W przypadku psów dorosłych czy nawet starych to nie wiek ma kluczowe znaczenie, a stan zdrowia zwierzęcia. To właśnie problemy zdrowotne zwiększają prawdopodobieństwo ewentualnych powikłań w czasie i po zabiegu. Jednym słowem, zmniejszają jego bezpieczeństwo. Właśnie dlatego przed kastracją (podobnie zresztą jak przed każdym zabiegiem chirurgicznym, szczególnie w znieczuleniu ogólnym) należy wykonać wszystkie potrzebne badania przesiewowe[4].

Czy zabieg kastracji psa jest bezpieczny? Kastracja jest zabiegiem chirurgicznym, który przeprowadza się w pełnej narkozie. Obciążona jest dokładnie takim samym ryzykiem,
jak każdy tego typu zabieg.
Zasadniczo może być przeprowadzona niemal w każdej lecznicy weterynaryjnej, jednak najlepiej wybierać taką, w której operacje wykonuje weterynarz
ze specjalizacją w chirurgii[5].

Jakie badania należy przeprowadzić przed zabiegiem kastracji? Przed każdą kastracją należy przeprowadzić badania diagnostyczne. Zazwyczaj jest to kontrola parametrów wątrobowych i nerkowych oraz morfologia. W przypadku starych psów wskazane jest także przeprowadzenie badania echokardiograficznego, czyli echa serca. Jeżeli wyniki będą prawidłowe, nie ma żadnych przeciwwskazań do zabiegu[6].

Jak przebiega zabieg kastracji psa? Kastracja samca jest zdecydowanie mniej inwazyjnym zabiegiem niż kastracja suczki. Pod narkozą lekarz przeprowadza niewielkie nacięcie moszny w celu usunięcia jąder. W przypadku suk usuwana jest cała macica razem z jajnikami. Dokonuje się więc histerektomii, do której potrzebne jest otwarcie jamy brzusznej[7].

Rekonwalescencja po zabiegu. Okres dochodzenia do siebie po kastracji może być bardzo indywidualny i zależy od osobniczych cech każdego psa. Przez kilka godzin po wybudzeniu się z narkozy pies jest oszołomiony i przez pierwszy dzień może wydawać ci się trochę ospały. Dopóki szwy nie zostaną zdjęte, warto zwracać uwagę na to, aby pies nie męczył się fizycznie. Ogranicz w tym czasie intensywne zabawy, które wymagają na przykład biegania za piłką czy skakania. Jeszcze dwa tygodnie po zdjęciu szwów dobrze jest unikać prowokowania gwałtownych ruchów. Unikanie forsownych spacerów i intensywnych zabaw powinno wystarczyć. Bardzo istotne jest pilnowanie, by pies nie wylizywał szwów. Może to doprowadzić do ich rozpulchniania, a nawet do rozchodzenia się rany. W przypadku samców konieczny może okazać się kołnierz, u samic natomiast najczęściej korzysta się ze specjalnych kubraczków, które wiązane są na plecach[8].

Kastracja psa – za i przeciw Kastracja psów (zarówno samic, jak i samców) z jednej strony jest zalecana, z drugiej – budzi kontrowersje. Przeciwnicy tego zabiegu zwracają uwagę
na długofalowe konsekwencje zdrowotne, zwolennicy zaś twierdzą, że są one tak rzadkie, że odradzanie kastracji jest bezsensowne, a nawet niemoralne. O kastracji dyskutuje się przede wszystkim w kontekście zapobiegania bezdomności zwierząt. Nawet w przypadku psów domowych uniknięcie wpadki podczas cieczki może być trudne, szczególnie u suczek, które zamieszkują domy z ogrodem. Niewykastrowane psy z kolei mogą mieć skłonności do ucieczek, podczas których zapładniają losowo wybrane suki. Nie bez znaczenia jest także fakt, że brak kastracji i regularne cieczki w większości przypadków doprowadzają do zachorowania suki na ropomacicze. Brak kastracji zwiększa także ryzyko raka sutka oraz guzów narządów rodnych. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że jest to zabieg wart przeprowadzenia u psów nieprzeznaczonych do hodowli. Jeżeli stan zdrowia zwierzaka na to pozwala, warto go rozważyć. Zalety kastracji psa to m.in.: regulowanie kwestii bezdomności, brak ciąży urojonej u suk, brak cieczki, ograniczenie popędu seksualnego samców i potencjalnych zachowań agresywnych, redukcja instynktów terytorialnych, zapobieganie chorobom nowotworowym i ropomaciczu, Ograniczenie ucieczek u psów. Wady kastracji psa to m.in. :ewentualne powikłania pooperacyjne, większe ryzyko nowotworów prostaty, problemy z nietrzymaniem moczu, spowolnienie metabolizmu i ryzyko otyłości, ryzyko schorzeń układu kostnego[9]

Cena kastracji psa. Przed podjęciem decyzji o kastrowaniu psa opiekunowie często zastanawiają się nad kwestiami finansowymi. Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje kastracja psa, nie jest łatwa, ponieważ na koszty wpływają różne kwestie. Wiele zależy od wagi zwierzaka oraz od wielkości miasta, w jakim znajduje się lecznica. Istotna jest także płeć. Wykastrowanie suki to zazwyczaj większy koszt niż kastracja psa. Koszt kastracji w średnim mieście wynosi od 250 do nawet 500 złotych. Pamiętaj jednak, że do kwoty zabiegu warto doliczyć koszty badań wykonywanych przed nim oraz wizyt kontrolnych i zdejmowania szwów[10].

Zachowanie psa po kastracji. Wielu opiekunów zastanawia się, czy wykastrowany pies zachowuje się tak samo jak przed zabiegiem. Istnieje kilka mitów związanych z tym, jak zmieniają się charaktery psów po pozbawieniu ich organów płciowych. Bardzo często zakłada się, że w przypadku psów kastracja jest idealnym rozwiązaniem na problemy z agresją. Sytuacja jest jednak o wiele bardziej złożona. Przyczyny agresji u psa są bardzo różne. Jeżeli wynika ona z nadmiaru testosteronu, kastracja faktycznie może pomóc. Jeżeli agresywne zachowania wynikają jednak z innych czynników – na przykład z lęku lub innych problemów behawioralnych – pies po kastracji raczej się nie zmieni. Co więcej – badania wykazały, że u psów lękliwych kastracja może wzmagać problemy, a nie je likwidować. Behawioryści zalecają więc wstrzymywanie się z zabiegiem u psów, które wymagają pracy nad pewnością siebie. Kastracja zdecydowanie może jednak powstrzymywać psy przed uciekaniem. Jeżeli twój psiak ma tendencję do wymykania się „na randki”, możesz mieć jako taką pewność, że te zachowania ustaną. Psy mogą stać się nieco bardziej ospałe i mniej skłonne do ruchu, co w połączeniu z wolniejszym metabolizmem często prowadzi do otyłości. Ważna jest dobra dieta i aktywizacja do zabaw oraz spacerów[11].

Czy warto kastrować psa? W przypadku psów niehodowlanych, zdrowych i dojrzałych płciowo, które nie wykazują problemów z lękliwością, kastracja jest zabiegiem wysoce pożądanym. Przede wszystkim redukuje ona znacznie psią bezdomność, która jest współcześnie bardzo dużym problemem.Zalety zabiegu kastracji są bardzo przekonujące. Jest to operacja, która zapobiega ropomaciczu – chorobie, która zagraża życiu suki. Zwykle w momencie zachorowania i tak musi dojść do usunięcia macicy, a wówczas – ze względu na kondycję organizmu – zabieg jest dużo bardziej ryzykowny. Kastracja ogranicza także ryzyko zachorowania na raka sutka. W przypadku psów zabieg kastracji wpływa na ograniczenie zachowań seksualnych. Redukuje ucieczki, zmniejsza terytorialność i agresję na tle hormonalnym. Jak zredukować ryzyko komplikacji? Jak Wiele osób zwraca uwagę na problemy zdrowotne, które długofalowo mogą pojawiać się na skutek kastracji. Aby im zapobiegać, warto przede wszystkim dokonać zabiegu w odpowiednim wieku. Kastracja psa już dojrzałego płciowo znacznie ogranicza późniejsze ryzyko. Zmniejszenie prawdopodobieństwa powikłań w trakcie zabiegu jest możliwe dzięki wykonaniu wszystkich potrzebnych badań. Warto także zgłosić się do doświadczonego lekarza weterynarii – najlepiej takiego, który posiada specjalizację w chirurgii. Chociaż kastracja psów jest nieco bardziej kontrowersyjnym tematem niż kastracja kotów, zdecydowanie warto wziąć ją pod uwagę. Jeżeli nie masz planów hodowlanych w stosunku do swojego psa, to niezależnie od jego płci rozważ kastrację. Pomożesz w ten sposób ograniczać bezdomność, a jednocześnie zadbasz o bezpieczeństwo swojego zwierzaka[12].

Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt i praktykujących lekarzy weterynarii działających na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku (Stan na dzień 1 maja 2019 r.):

Miasto Płock[13]:

1.    Lecznica dla Zwierząt „WIBRYS”, ul. Hubalczyków 6, 09-402 Płock (24) 266-94-10

2.    Gabinet Weterynaryjny „OSKAR”, Jerzy Zygmunt, Paweł Józefiak, ul. Kobylińskiego 32, 09-400 Płock (24) 364-80-40

3.    Gabinet Weterynaryjny „MARION”, Marian Mazurek, Beata Fabisiak-Mazurek, ul. Piłsudskiego 31, 09-407 Płock (24) 264-39-48

4.    Lecznica Weterynaryjna „JAR-WET”, Jerzy Kasztelan, ul. Armii Krajowej 1 A, 09-410 Płock (24) 264-25-02

5.    Lecznica Weterynaryjna „CHIRON”, Irena Brzezicka, Andrzej Formański, Wojciech Radomyski, Zbigniew Ziętarski, ul. Otolińska 10, 09-407 Płock (24) 262-39-92

6.    Gabinet Weterynaryjny „ARGOS”, Agnieszka Grabowska, ul. Czwartaków 16, 09-409 Płock (24) 366-31-06

7.    Gabinet Weterynaryjny, Dorota Florysiak, Plac Dąbrowskiego 3 paw. 6, 09-402 Płock (24) 367-49-86

8.    Przychodnia Weterynaryjna „Na 4 Łapy” s.c., Katarzyna Skrzynecka, Monika Leszczyńska, ul. Kochanowskiego 35, 09-402 Płock 518 700 440

9.    Lecznica dla Zwierząt „PRIMAVET”, Mariusz Kaniewski, ul. Jana Pawła II 86, 09-409 Płock (24) 263-44-74

10  Przychodnia Weterynaryjna „POLIVET”, Krzysztof Więcek, ul. B. Krzywoustego 2 B, 09-400 Płock (24) 366-75-95

11  Przychodnia Weterynaryjna „AMICUS”, Krzysztof Kaczor, ul. Armii Krajowej 20 lok. 8, 09-410 Płock 509 098 624

12  VETKA Gabinet Weterynaryjny, Renata Junkiert, ul. Jana Pawła II 86 lok. 26, 09-410 Płock 575 790 057

13  Gabinet Weterynaryjny „KONVET”, Konrad Żabka, ul. Jachowicza 19b lok. 4, 09-402 Płock 505 891 393

Powiat Płocki[14]:

1. Gabinet Weterynaryjny „WIBRYS”, Piotr Pawłowski, ul. Okólna 4, 09-450 Wyszogród, filia: ul. Hubalczyków 6, 09-409 Płock (24) 231-22-22, (24) 266-94-10

2. Usługi weterynaryjne, Marek Gołębiowski, Brudzeń Duży 124, 09-414 Brudzeń Duży (24) 260-40-18

3. Gabinet Weterynaryjny, Usługi weterynaryjne, Tomasz Szydłowski, Biała 68, 09-411 Stara Biała (24) 365-61-70

4. Lecznica dla Zwierząt, Lech Kąpiński, Chodkowo, ul. Bankowa 9, 09-470 Bodzanów (24) 260-70-24

5. Gabinet weterynaryjny Barbara Figiel, Barbara Figiel, ul. Świerkowa 8, 09-412 Nowe Proboszczewice (24) 261-22-30, (24) 366-01-44

6. Gabinet Weterynaryjny, Jakub Wiktorzak, ul. Warszawska 14, 09-460 Mała Wieś (24) 231-44-37

7. Usługi Weterynaryjne, Janusz Pawłowski, ul. Medyczna 2, 09-451 Radzanowo (24) 261-34-77

8. Gabinet Weterynaryjny, Usługi weterynaryjne, Józef Lewandowski, ul. Osiedlowa 15, 09-210 Drobin (24) 260-12-77

9. Przychodnia dla Zwierząt, Tadeusz Polatowski, ul. Płocka 23, 09-440 Staroźreby (24) 261-25-88

10. Gabinet Weterynaryjny, Usługi Weterynaryjne, Paweł Michalski, Słomin 91, 09-450 Wyszogród 602 622 361

11. Prywatny Gabinet Weterynaryjny, Witold Szabliński, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin (24) 277-10-25

12. Lecznica Zwierząt i S-ka, Wojciech Bryczkowski, ul. Szkolna 5/5, 09-454 Bulkowo (24) 265-20-07

13. Gabinet Weterynaryjny, Jan Madej, Nowe Gulczewo, ul.Kmicica 1, 09-410 Płock 603 110 992

14. Gabinet Weterynaryjny Łąck, Grażyna Białek, Waldemar Białek, ul. Kolejowa 24, 09-520 Łąck (24) 261-41-58

15. Przychodnia dla Zwierząt w Bielsku, Wiesław Łada, ul. Płocka 33, 09-230 Bielsk (24) 261-50-59

16. „MIZOBET” Usługi Lekarsko-Weterynaryjne, Zbigniew Fronczak, ul. Powstania Styczniowego 26, 09-210 Drobin (24) 260-11-67

17. Gabinet Weterynaryjny „MIŁKA”, Ludmiła Pacuła, Artur Pacuła, ul. Osiedlowa 15, 09-210 Drobin (24) 260-12-77

18. Przychodnia Weterynaryjna VetArt, Artur Pacuła, ul. Szkolna 17 A, 09-210 Drobin 888 959 997

19. Gabinet Weterynaryjny, Aniela Świtalska, Stróżewko 6, 09-442 Rogozino (24) 3669771

20. Gabinet Weterynaryjny, Marcin Fronczak, ul. Powstania Styczniowego 26, 09-210 Drobin 604 948 946

21. Gabinet Weterynaryjny, Paweł Opolski, ul. Sierpecka 24a, 09-230 Bielsk 603 110 996

22. Gabinet Weterynaryjny VENTUS, Radosław Olszewski, ul. Warszawska 9, 09-472 Słupno 735 700 760

23. Gabinet Weterynaryjny, Karolina Osiewicz, ul. Kutnowska 1, 09-520 Gąbin 697 898 822

24. Gabinet Weterynaryjny „FUTRZAK”, Aldona Baryła-Sęczkowska, ul. Rubinowa 11, 09-520 Grabina731 970 918

Powiat Gostyniński [15]

1. Gabinet Weterynaryjny „Kiervet” sp. z o.o., Jan Pejko, ul. Łukasiewicza 26, 09-541 Pacyna 694-950-906

2. Gabinet Weterynaryjny „ALFA PROXIMA”, Wojciech Klejne, ul. Warszawska 154, 09-540 Sanniki (24) 277-61-15

3. Gabinet Lekarsko-Weterynaryjny, Marcin Skonieczny, Robertów 1, 09-541 Pacyna (24) 285-82-19

4. Gabinet Weterynaryjny, Wojciech Kieszkowski, ul. Zamkowa 19, 09-500 Gostynin (24) 235-42-33

5. Lecznica dla Zwierząt, Zbigniew Kowalski, ul. Krótka 1, 09-540 Sanniki (24) 277-62-11

6. Gabinet Weterynaryjny „Car- Wet”, Jarosław Juszczakiewicz, ul. Jana Pawła II 9, 09-550 Szczawin Kościelny (24) 235-13-06

7. Gabinet Weterynaryjny „MEDVET” Michalak i S-ka, Krzysztof Michalak, Emilia Morawska-Michalak, ul. Kutnowska 12, 09-500 Gostynin (24) 235-84-84

8. Gabinet Weterynaryjny „Judovet”, Tadeusz Kowalczyk, Trębki 11, 09-550 Szczawin Kościelny 0601301351

Powiat sierpecki[16]:

 1. Przychodnia Weterynaryjna Patrycja Wiktorowicz-Kornacka, Weterynarz Sierpc · 500 401 310

 2. Gabinet Weterynaryjny lek.wet. Waldemar Piusiński, Weterynarz, Sierpc · 502 623 656

 3. Gabinet Weterynaryjny Kamil Dobiesz, Weterynarz, Lutocin · 796 398 568

 4. Gabinet Weterynaryjny Taurus Piotr Knast, Weterynarz, Sierpc · 792 174 650

 5. Grodzicki Bartosz. Centrum zdrowia zwierząt, Weterynarz, Zawidz Kościelny · 24 276 61 06

 6. Przychodnia weterynaryjna Matarewicz Krzysztof, Weterynarz, Skępe · 54 287 70 23

 7. Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Przybylska, Weterynarz, Sierpc

 8. Miller Paweł. Prywatna lecznica dla zwierząt, Opieka weterynaryjna, Gozdowo · 24 276 21 29

 9. Miłka. Gabinet weterynaryjny. Pacuła L., Opieka weterynaryjna, Drobin · 888 665 121

 10. Pniewski Sławomir, lek. wet. Lecznica dla zwierząt, Weterynarz, Raciąż · 23 679 12 39

 11. „Ziwa-Wet” Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Kamil Krysztofiak, Weterynarz, Zawidz Kościelny · 604 517 166

 12. Gabinet Weterynaryjny MAZOVET lek. wet. Paweł Kosno, Weterynarz, Bielsk · 794 206 306

 13. Prywatna lecznica dla zwierząt, Opieka weterynaryjna, Tłuchowo, 3 Maja · 54 287 62 85

 14. Gabinet weterynaryjny Bullterrier lek. wet. Mariusz Chmielewski, Weterynarz, Raciąż 664 271 179

 15. Gabinet Weterynaryjny Cedrob Centrum, Weterynarz, Bieżuń

 16. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Wiesław Łada, Weterynarz, Bielsk · 24 261 50 59

 17. ZOOWET SŁAWOMIR PNIEWSKI ROBERT PNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Weterynarz, Raciąż · 23 679 17 77

 18. Allvet. Gabinet weterynaryjny, Weterynarz, Mochowo · 24 276 33 40

 19. Gabinet Weterynaryjny „TAURUS”, Weterynarz, Gozdowo · 792 174 650

 20. Gabinet weterynaryjny | Leczenie zwierząt domowych i gospodarskich, Weterynarz,Rypin · 608 439 538

 21. Fronczak Marcin. Gabinet weterynaryjny, Opieka weterynaryjna, Drobin · 604 948 946

 22. Taurus. Przychodnia weterynaryjna, Opieka weterynaryjna, 09-135 Siemiątkowo; Władysława Reymonta 10, Reymonta · 23 679 61 74

 23. Majerski K. Lecznica zwierząt, Opieka weterynaryjna, Tłuchowo

 24. Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet Paweł Opolski, Weterynarz, Bielsk · 603 110 996

 25. Weterynarz, Gabinet Weterynaryjny „Czworonogi” Konrad Ganczarek, Żuromin · 728 806 884

 26. Figiel B., lek. wet., Figiel W.M. mgr inż. wet. Gabinet weterynaryjny. Sprzedaż pasz, Opieka weterynaryjna, Nowe Proboszczewice; Świerkowa, Płocka 8 · 697 967 705

 27. Gabinet weterynaryjny Henryk W. Grześkiewicz, Opieka weterynaryjna, Bieżuń · 604 634 326

 28. Pawłowski J. Lecznica dla zwierząt, Opieka weterynaryjna, 22 261 34 77

 29. Przychodnia weterynaryjna, Weterynarz, Skępe · 54 287 71 49

 30. Gabinet Weterynaryjny RYPINVET, Weterynarz, Rypin · 797 408 703

 31. LECZNICA WETERYNARYJNA, Skępe

 32. Polatowski T. Przychodnia weterynaryjna, Opieka weterynaryjna, Staroźreby24 261 25 88

 33. Kanvet, Weterynarz, Szreńsk · 23 652 00 03

 34. Centrum Zdrowia I Rozrodu Zwierząt Marcin Gocek, Opieka weterynaryjna, Żuromin

 35. Animal Pharma. Szewczyk R., Opieka weterynaryjna, 09-320 Karniszyn-Parcele; 26a · 23 659 02 30

 36. Gabinet Weterynaryjny Natalia Tomaszewska, Weterynarz, Rypin · 607 488 250

 37. Filipczak P. Lecznica dla zwierząt, Opieka weterynaryjna, Kikół · 54 289 40 58

 38. MIROSŁAW PRZYBYŁ Gabinet Weterynaryjny, Weterynarz, Rypin · 602 471 459

 39. Kanvet. Przychodnia weterynaryjna. Kaniewski R., Opieka weterynaryjna 06-550 Szreńsk; Żuromińska 4 207/6 · 23 652 00 03

 40. 4 Łapy. Przychodnia weterynaryjna. Choszczewski T., Weterynarz, Brodnica 660 763 079

 41. Gabinet Weterynaryjny Andrzej Dąb, Weterynarz, Żuromin

 42. Nagórka. ZHU. Nagórka J., Opieka weterynaryjna, Staroźreby · 601 983 422

 43. Tamulewicz Leonard i Spółka. Gabinet weterynaryjny, Opieka weterynaryjna, 54 280 16 11

 44. VET-LAB BRUDZEW Lecznica Weterynaryjna, Weterynarz, Brudzew · 63 279 70 04

 45. Gabinet weterynaryjny, Weterynarz, Ciechanów · 793 879 571

 46. Chiron-Wet, Weterynarz, Włocławek · 54 411 00 08

 47. Prywatna lecznica dla zwierząt, Opieka weterynaryjna, Bulkowo · 24 265 20 07

Zadanie skierowane jest do Mieszkańców Mazowsza, w każdym wieku, z ukierunkowaniem na tereny wiejskie.

Oznakuj i zaczipuj swojego przyjaciela, by łatwiej odnaleźć go, gdy się zgubi lub gdy ktoś Ci go ukradnie!

Wykastruj go, by przeciwdziałać bezdomności zwierząt, do której dochodzi wskutek ich nadpopulacji!

 

Żródła:

https://google.com

https://zwierzaki.pl/kastracja-psa

http://www.piwplock.pl/lecznice.html

 

(1) Deborah L. Duffy and James A. Serpell (2006, November). Non-reproductive effects of spaying and neutering on behavior in dogs. Proceedings of the Third International Symposium on Non-Surgical Contraceptive Methods for Pet Population Control. Alexandria, Virginia.

[1] https://zwierzaki.pl/kastracja-psa

[2] ibidem

[3] ibidem

[4] ibidem

[5] ibidem

[6] ibidem

[7] ibidem

[8] ibidem

[9] ibidem

[10] ibidem

[11] ibidem

[12] ibidem

[13] http://www.piwplock.pl/lecznice.html

[14] http://www.piwplock.pl/lecznice.html

[15] http://www.piwplock.pl/lecznice.html

[16] https://google.com