Wsparcie Policji, Płock, Komendant, Stowrzyszenie Ambitni w Działaniu

Wsparcie Policji

Nasze Stowarzyszenie z okazji Święta Policji doposażyło Poczet Sztandarowy Komenda Miejska Policji w Płocku. To wszystko dzięki dobrej współpracy z Komendantem insp. Mariusz Kryszkowski Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Zarządu Karol Krajewski oraz Wiceprezes Zarządu Oliwia Cyrankowska.

Spotkanie, Dzień Seniora, Płock, Podolszyce, Ambitni w Działaniu

Dzień Seniora

We współpracy z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik” w Płocku po raz kolejny mogliśmy zorganizować dzień seniora. Dziękujemy za obecność i mile spędzony czas Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na naszych social mediach.

Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych, Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów

Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych 2022

Działalność naszego Stowarzyszenia to również szeroko rozumiana działalność prozdrowotna oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dlatego też z wielką przyjemnością mogliśmy zorganizować zadanie publiczne pn. „Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych”, który odbył się w Nowym Duninowie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na naszych social mediach.

Szkolna wyprawka 2022, szczęśliwe dzieci odbierają prezenty

Szkolna wyprawka 2022

W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazaliśmy dla dzieci z Miasta Płocka i Powiatu Płockiego zeszyty oraz artykuły plastyczne i papiernicze. Zadanie publiczne pn. „Szkolna wyprawka” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na naszych social mediach.

Pobudzamy aktywność!

Projekt miał na celu podniesienie poziomu samodzielności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do wzmocnienia stopnia aktywności społecznej i zawodowej tych osób oraz poprawę ich ich kondycji fizycznej. Zadanie publiczne pn. „Pobudzamy aktywność!” dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Fotorelacja z wydarzenia:

„Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego…” edycja 3

Projekt o nazwie „Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza poprzez nabycie wiedzy i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia – edycja III” zrealizowany został dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego. Głównym celem projektu było przygotowanie uczestników do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym oraz rozbudzenie zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Fotorelacja[…]

Płocki Koncert Kolęd 2022, chór w kościele, koncert Ambitni w Działaniu

Płocki Koncert Kolęd 2022

W dniu 11 grudnia 2022 r. odbył się koncert kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Białej w kościele pw. Św. Wojciecha w Płocku. W dniu 18 grudnia 2022 r. odbyły się koncerty kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Białej w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku oraz w wykonywaniu chóru[…]

„ŚWIADOMY NIEPEŁNOSPRAWNY” szkolenie, warsztaty, uczestnicy

Świadomy niepełnosprawny

W projekcie „Świadomy niepełnosprawny” wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych. Projekt miał na celu przeprowadzenie 12 godzin szkoleń dla osób niepełnosprawnych, które pomogą im zwiększyć świadomość w obszarze funkcjonowania w społeczeństwie. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. działalność w podmiotach ekonomi społecznej, świadome korzystanie z usług instytucji publicznych (w tym opieki zdrowotnej) czy pierwszej pomocy przedmedycznej. Najmłodszy uczestnik[…]

dzieci uśmiechnięte

Żywa Architektura 2022

Zadanie publiczne „Żywa architektura” dotyczyło zorganizowania wspólnego sadzenia roślin dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Duninów oraz Radzanowo. Dzięki projektowi mogliśmy zaszczepić w uczestnikach postawy proekologiczne. Do największych zalet naszego projektu możemy zaliczyć z pewnością zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu ucząc się przy okazji jak dbać o przyrodę, stworzenie miejsc[…]

Aktywnie na Mazowszu Płockim

W dniach 29, 30 listopada oraz 5, 6 grudnia 2022 roku zakończyliśmy realizację szkoleń projektu pn. „Aktywnie na Mazowszu Płockim”. Projekt skierowany był dla organizacji pozarządowych z miasta Płocka oraz powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego. Spotkania dotyczyły podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji, a także poruszono tematykę motywacji do działania, połączone z[…]