Przeciwdziałanie COVID-19 na Mazowszu

Celem zadania było przeciwdziałanie COVID-19 na Mazowszu poprzez program pomocy mieszkańcom Mazowsza. Program ten polegał na zakupie i dystrybucji bezpośredniej do mieszkańców Miasta Płocka środków ochrony osobistej.

Półkolonie 2021

Projekt „W zdrowym ciele – zdrowy duch!” to półkolonie dedykowane dzieciom w okresie wakacyjnym. Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka. Fotorelacja z wydarzenia:

Wzrost bezp. zdrowotnego mieszk. pół. Mazowsza (edycja II)

Projekt pt. „Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnego Mazowsza poprzez nabycie wiedzy i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia – edycja II”. Głównym celem projektu było przygotowanie adresatów projektu do adekwatnych zachowań w stanach zagrożenia życia, podejmowanie właściwego sposobu pomocy potrzebującym oraz rozbudzenie zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Płocki koncert kolęd – IV edycja

12 grudnia oraz 19 grudnia 2021 roku w ramach IV Edycji Płockiego Koncertu Kolęd odbyło się pięć koncertów w: – parafii pw. Św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie, – parafii Św. Floriana w Radzanowie, – parafii Św. Królowej Jadwigi w Płocku, – parafii pw. Św. Wojciecha w Płocku, – parafii Św. Benedykta w Płocku[…]

Ambitni w Działaniu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”, grudzień 2021, pierwsza pomoc - szkolenie

„Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

W listopadzie oraz grudniu 2021 odbyły się 4 szkolenia dotyczące projektu „Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych” sfinansowanego ze środków miasta Płock. W ramach szkolenia poruszana była tematyka: – świadomego korzystania z usług instytucji publicznych, – ekonomii społecznej, – pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt miał na celu podniesienie poziomu samodzielności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wzmocnienie[…]

Ambitni w Działaniu, Projekt: Wracam! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe

Projekt „Wracam!” 2021

„WRACAM! Program wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami.” został realizowany dzięki finansowaniu ze środków z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakładał wsparcie psychologiczne wśród osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia narażonych na występowanie kryzysów psychicznych będących skutkami epidemii pandemi spowodowanej COVID-19. Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu z państwowych funduszy celowych. Środki pochodzą z[…]

Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Nowy Duninów, Siatkówka, Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych 2021, Rozdanie nagród

Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych 2021

29 października 2021 na terenie Gminy Nowy Duninów odbył się Turniej Siatkówki Amatorskich Drużyn Mieszanych 2021 organizowany przez Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”. Udział w wydarzeniu wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu Mazowsza. Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Aktywna turystyka na Mazowszu 2021! (cz. 2), fotorelacja z wycieczki do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Aktywna turystyka na Mazowszu 2021! (cz. 2)

„Aktywna turystyka na Mazowszu 2021!” to projekt, który zrealizowaliśmy dzięki finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Część 2 fotorelacji obejmuje zdjęcia z wycieczki do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Aktywna turystyka na Mazowszu 2021! (cz. 1), fotorelacja z wycieczki do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Aktywna turystyka na Mazowszu 2021! (cz. 1)

„Aktywna turystyka na Mazowszu 2021!” to projekt, który zrealizowaliśmy dzięki finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Część 1 fotorelacji z wycieczki do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach została przedstawiona poniżej.

Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu, Kultura zaprasza Płock 2021 (Koncert 2)

Kultura zaprasza Płock 2021 (Koncert 2)

II koncert – 10 października 2021 rok parafia Św. Wojciecha w Płocku Ideą przedsięwzięcia było umożliwienie społeczności regionu płockiego zaczerpnięcia kultury poprzez obejrzenie i wysłuchanie występu wielokrotnie nagradzanego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke. Jest to najstarszy zespół dziecięcy w Polsce, który działa nieprzerwanie od 1946 roku. Koncert również miał[…]