Szkolenie, Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu

Szkolenia dla ambitnych młodych ludzi

Badania w zakresie kompetencji interpersonalnych studentów płockich uczelni wyższych, które przeprowadziliśmy w 2015 roku, potwierdziły występowanie luki kompetencyjnej oraz potrzebę wspierania młodych ludzi z naszego regionu właśnie w tym zakresie. Dlatego właśnie od 2015 roku realizujemy szkolenia mające na celu zwiększanie kompetencji interpersonalnych studentów, absolwentów i innych ambitnych młodych ludzi z naszego regionu. Zadanie to[…]